Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Školní vzdělávací program

Název Formát PDF
Identifikační údaje
Charakteristika školy
Charakteristika ŠVP
Rámcový učební plán
Učební plán platný od 1. 9. 2017
Průřezová témata
Hodnocení žáků a evaluace školy
Organizace maturitní zkoušky

Povinné a volitelné předměty

Předmět Formát PDF
Algoritmy (pro 2. ročník programování)
Algoritmy (seminář pro 3. ročník)
Algoritmy (seminář pro 4. ročník)
Anglický jazyk
Antropologický seminář (pro 4. ročník)
Aplikační software (pro 1. ročník programování)
Aplikační software (pro 2. ročník humanitních a přírodních věd)
Biologie
Biologie buňky (pro 3. ročník)
Cvičení z matematiky (4. ročník)
Český jazyk a literatura
Dějepis (humanitní vědy)
Dějepis (přírodní vědy, programování)
Dějiny literatury (pro 4. ročník)
Deskriptivní geometrie (pro 3. a 4. ročník)
Diferenciální a integrální počet (3. ročník)
Dokumenty ve 20. století (4. ročník)
Economics (pro 4. ročník)
Finanční matematika a bankovnictví
Francouzský jazyk
Fyzika
Hudební kultura (pro 3. a 4. ročník)
Hudební kultura (pro 4. ročník)
Hudební umění
Chemie
Imunologie a embryologie člověka
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace ve francouzském jazyce
Konverzace v německém jazyce
Konverzace v ruském jazyce
Kulturní rozhledy (pro 4. ročník)
Latina
Literární seminář (pro 4. ročník)
Literatura a film (pro 3. a 4. ročník)
Matematický seminář
Matematika a její aplikace
Maturitní strategie pro matematiku
Mediální výchova a tvorba (pro 4. ročník)
Moderní dějiny (pro 3. ročník)
Moderní společnost a současný svět (pro 3. ročník)
Moderní společnost (pro 4. ročník)
Molekulární biologie a genetika (pro 4. ročník)
Německý jazyk
Operační systémy
Počítačové technologie (pro 1. ročník humanitních a přírodních věd)
Programování
Programování sítí a síťová bezpečnost
Programování webových aplikací
Ruský jazyk
Seminar_dejin_20._stol.__4._roc_iWR0780
Seminář AJ - Ekonomie (pro 4. ročník)
Seminář biologie (pro 3. ročník)
Seminář biologie (pro 4. ročník)
Seminář CAE (pro 3. ročník)
Seminář CPE (pro 3. a 4. ročník)
Seminář české jazykovědy (pro 4. ročník)
Seminář dějepisu (pro 4. ročník)
Seminář dějin 20. století (pro 4. ročník)
Seminář ekonomicko - právní (pro 4. ročník)
Seminář FCE (pro 3. ročník)
Seminář FCE (pro 4. ročník)
Seminář francouzského jazyka (pro 4. ročník)
Seminář francouzského jazyka (pro 4. ročník)
Seminář francouzského jazyka (3. ročník)
Seminář fyziky (3. ročník)
Seminář fyziky (4. ročník)
Seminář historické geografie (pro 3. ročník)
Seminář humanitních studií (pro 3. a 4. ročník)
Seminář klasické latiny (pro 3. ročník)
Seminář klasické latiny (pro 4. ročník)
Seminář kulturních dějin Prahy (pro 4. ročník)
Seminář moderních dějin (pro 3. ročník)
Seminář německého jazyka (pro 3. ročník)
Seminář německého jazyka (pro 4. ročník)
Seminář odborné latiny (4. ročník)
Seminář přírodních věd (3. ročník)
Seminář přírodních věd (4. ročník)
Seminář přírodních věd (4. ročník, navazující)
Seminář psychologie (pro 3. ročník)
Seminář psychologie (pro 4. ročník)
Seminář společenskovědní (pro 4. ročník)
Seminář výtvarného umění (pro 3. a 4. ročník)
Seminář výtvarného umění (4. ročník)
Seminář zeměpisu (pro 3. ročník)
Seminář zeměpisu (pro 4. ročník)
Tělesná výchova
Umělá inteligence (pro 3. a 4. ročník)
Výtvarné umění
Základy společenských věd
Základy společenských věd – systematický přehled
Zeměpis