Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Školní vzdělávací program

Název Formát PDF
Identifikační údaje
Charakteristika školy
Charakteristika ŠVP
Rámcový učební plán
Učební plán pro 1. ročník platný od 1. 9. 2023
Učební plán 2. -4. ročník platný od 1. 9. 2017
Průřezová témata
Hodnocení žáků a evaluace školy
Organizace maturitní zkoušky

Povinné a volitelné předměty

Předmět Formát PDF
Algoritmy (pro 2. ročník programování)
Algoritmy (seminář pro 3. ročník)
Algoritmy (seminář pro 4. ročník)
Anglický jazyk
Antropologický seminář (pro 4. ročník)
Aplikační software (pro 2. ročník humanitních a přírodních věd)
Biologie
Biologie buňky (pro 3. ročník)
Cvičení z matematiky (4. ročník)
Český jazyk a literatura
Dějepis (humanitní vědy)
Dějepis (přírodní vědy, programování)
Dějiny literatury (pro 4. ročník)
Deskriptivní geometrie (pro 3. a 4. ročník)
Deskriptivní geometrie (pro 4. ročník)
Diferenciální a integrální počet (3. ročník)
Dokumenty ve 20. století (4. ročník)
Economics (pro 4. ročník)
Finanční matematika a bankovnictví
Francouzský jazyk
Fyzika
Hudební kultura (pro 3. a 4. ročník)
Hudební kultura (pro 4. ročník)
Hudební umění
Chemie
Imunologie a embryologie člověka
Informatika (pro 1. ročník humanitních a přírodních věd)
Informatika (pro 1. ročník programování)
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace ve francouzském jazyce
Konverzace v německém jazyce
Konverzace v ruském jazyce
Kulturní rozhledy (pro 4. ročník)
Latina
Literární seminář (pro 4. ročník)
Literatura a film (pro 3. a 4. ročník)
Matematický seminář
Matematika a její aplikace
Maturitní strategie pro matematiku pro humanitní třídy (pro 4. ročník)
Maturitní strategie pro matematiku (pro 4. ročník)
Mediální výchova a tvorba (pro 4. ročník)
Moderní dějiny (pro 3. ročník)
Moderní společnost a současný svět (pro 3. ročník)
Moderní společnost (pro 4. ročník)
Molekulární biologie a genetika (pro 4. ročník)
Německý jazyk
Operační systémy
Programování
Programování sítí a síťová bezpečnost
Programování webových aplikací
Programování 1. ročník od 2023/24
Ruský jazyk
Seminar_dejin_20._stol.__4._roc_iWR0780
Seminář AJ - Academic Vocabulary (pro 4. ročník)
Seminář AJ - Ekonomie (pro 4. ročník)
Seminář biologie (pro 3. ročník)
Seminář biologie (pro 4. ročník)
Seminář CAE (pro 3. ročník)
Seminář CPE (pro 3. ročník)
Seminář české jazykovědy (pro 4. ročník)
Seminář dějepisně interpretační (pro 4. ročník)
Seminář dějepisu (pro 4. ročník)
Seminář dějin 20. století (pro 4. ročník)
Seminář ekonomicko - právní (pro 4. ročník)
Seminář FCE (pro 3. ročník)
Seminář FCE (pro 4. ročník)
Seminář francouzského jazyka (pro 4. ročník)
Seminář francouzského jazyka (pro 4. ročník)
Seminář francouzského jazyka (3. ročník)
Seminář fyziky (3. ročník)
Seminář fyziky (4. ročník)
Seminář historické geografie (pro 3. ročník)
Seminář humanitních studií (pro 3. a 4. ročník)
Seminář klasické latiny (pro 3. ročník)
Seminář klasické latiny (pro 4. ročník)
Seminář kulturních dějin Prahy (pro 4. ročník)
Seminář moderních dějin (pro 3. ročník)
Seminář německého jazyka (pro 3. ročník)
Seminář německého jazyka (pro 4. ročník)
Seminář odborné latiny (4. ročník)
Seminář přírodních věd (3. ročník)
Seminář přírodních věd (4. ročník)
Seminář přírodních věd (4. ročník, navazující)
Seminář psychologie (pro 3. ročník)
Seminář psychologie (pro 4. ročník)
Seminář společenskovědní (pro 4. ročník)
Seminář umělé inteligence (pro 3. ročník)
Seminář výtvarného umění (pro 3. a 4. ročník)
Seminář výtvarného umění (4. ročník)
Seminář zeměpisu: aktuální témata (pro 3. ročník)
Seminář zeměpisu (pro 3. ročník)
Seminář zeměpisu (pro 4. ročník)
Tělesná výchova
Výtvarné umění
Základy společenských věd
Základy společenských věd – systematický přehled
Zeměpis