Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Knihovna se studovnou

Studenti si zde mohou volně vybírat z přibližně 15 000 knih. Knižní fond průběžně doplňujeme o novinky krásné i odborné literatury a tituly uvedené v seznamu doporučené četby ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Naši studenti mají ve škole k dispozici literaturu, kterou potřebují k přípravě na maturitu, přijímací zkoušky na VŠ nebo pro práci v seminářích či na ročníkových pracích. V příjemném a klidném prostředí školní knihovny mohou trávit volné hodiny během vyučování, polední přestávky i čas po skončení výuky a využívat počítače, tiskárnu a grafické studio, které funguje jako tiskárna, kopírka a skener.


Seznam publikací