Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Pravidla pro pronájmy nebytových prostor

platná od 1. 9. 2022

Dlouhodobé pronájmy

realizují se na základě písemné smlouvy o pronájmu, která je s nájemcem sepsána v kanceláři školy u paní Marcely Dolejšové

Jednorázové pronájmy

pro pronájmy školní jídelny, učeben, studovny, laboratoře a výpočetní techniky

Ceník

Velká tělocvična 1000,- Kč/90 min. So+Ne
1.100,- Kč/90 min.
Malá tělocvična 600,- Kč/90 min. So+Ne
700,- Kč/90 min.
Jídelna bez ozvučení
350,- Kč/60 min.
s ozvučením
450,- Kč/60 min.
Studovna 350,- Kč/60 min.
s projekční technikou
500,- Kč/60 min.
Učebna 300,- Kč/60 min.
Učebna s projekční technikou
450,- Kč/60 min.
Atletická dráha Skupiny
400,- Kč/90 min.
Individuální trénink
50,- Kč/60 min.
Víceúčelové hřiště 400,- Kč/60 min. 600,- Kč/90 min.
Hřiště na basketbal, florbal 400,- Kč/60 min. 600,- Kč/90 min.
Hřiště na petangue 100,- Kč/60 min. (včetně zapůjčení koulí)
Posilovna Studenti naší školy, zaměstnanci + rodiní příslušníci
zdarma
Cizí osoby
100,- Kč/os/hod
800,- Kč/10 návštěv po 60 min.

Tenisové kurty

Studenti školy,
Zaměstnanci + rodinní příslušníci
zdarma
Cizí osoby 80,- Kč/os./hod.