Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Pravidla pro pronájmy nebytových prostor

platná od 1. 9. 2018

Dlouhodobé pronájmy

realizují se na základě písemné smlouvy o pronájmu, která je s nájemcem sepsána v kanceláři školy u paní Marcely Dolejšové

Jednorázové pronájmy

pro pronájmy školní jídelny, učeben, studovny, laboratoře a výpočetní techniky

Ceník

Velká tělocvična 900,- Kč/90 min. So+Ne
1.000,- Kč/90 min.
Malá tělocvična 540,- Kč/90 min. So+Ne
640,- Kč/90 min.
Jídelna bez ozvučení
300,- Kč/60 min.
+ aktuální sazba DPH
s ozvučením
400,- Kč/60 min.
+ akuální sazba DPH
Studovna 300,- Kč/60 min.
+ akuální sazba DPH
s projekční technikou
450,- Kč/60 min.
+ akuální sazba DPH
Učebna 250,- Kč/60 min.
+ akuální sazba DPH
Učebna s projekční technikou
390,- Kč/60 min.
+ akuální sazba DPH
Atletická dráha Skupiny
400,- Kč/90 min.
Individuální trénink
50,- Kč/60 min.
Víceúčelové hřiště 400,- Kč/60 min. 600,- Kč/90 min.
Hřiště na basketbal, florbal 400,- Kč/60 min. 600,- Kč/90 min.
Hřiště na petangue 100,- Kč/60 min. (včetně zapůjčení koulí)
Posilovna Studenti naší školy, zaměstnanci + rodiní příslušníci
zdarma
Cizí osoby
80,- Kč/os/hod
700,- Kč/10 návštěv po 60 min.

Tenisové kurty

Studenti školy,
Zaměstnanci + rodinní příslušníci
zdarma
Cizí osoby 80,- Kč/os./hod.