Gymnázium Arabská

Pravidla pro pronájmy nebytových prostor

platná od 1. 9. 2016

Dlouhodobé pronájmy

realizují se na základě písemné smlouvy o pronájmu, která je s nájemcem sepsána v kanceláři školy u paní Jitky Cibulkové

Jednorázové pronájmy

pro pronájmy školní jídelny, učeben, studovny, laboratoře a výpočetní techniky

Ceník

Velká tělocvična 570,- Kč/90 min. So+Ne
700,- Kč/90 min.
Malá tělocvična 300,- Kč/90 min. So+Ne
390,- Kč/90 min.
Jídelna bez ozvučení
250,- Kč/60 min.
s ozvučením
300,- Kč/60 min.
Studovna 250,- Kč/60 min.
Učebna 200,- Kč/60 min.
Atletická dráha 300,- Kč/90 min.
Víceúčelové hřiště 200,- Kč/60 min. 300,- Kč/90 min.

Tenisové kurty

Studenti školy,
Zaměstnanci + rodinní příslušníci
zdarma
Cizí studenti 30,- Kč/os./hod.
Cizí dospělí 50,- Kč/os./hod.