Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Pokyny pro strávníky školní jídelny (2018/2019)

Vážení strávníci,

od 3.9.2018 pro Vás budou připravovány obědy ve školní kuchyni a objednávání a odhlašování obědů bude řízeno počítačovým systémem.

Platbu obědů je nutno provádět dopředu do 25. každého měsíce na účet školní jídelny 2038061/0100 Nutno je uvádět variabilní symbol, který strávník získá u vedoucího školní jídelny. Každý strávník si může ověřit stav svého účtu na obrazovce objednávkového terminálu, přes webovou stránku www.strava.cz/istravne, nebo u vedoucího ŠJ.

Od 1.9.2018 platba stravného probíhá pouze bezhotovostním převodem nebo inkasem na účet školní jídelny.

Důležité upozornění: při přerušení nebo ukončení studia na gymnáziu je žák povinen odhlásit si obědy ve školní jídelně.

Cena jednoho oběda: 36,- Kč


Přihlašování a odhlašování obědů

Ve školním roce 2018/2019 začne školní kuchyně vařit od pondělí 3. 9. 2018 pro ty, kteří v daný den budou mít platbu za obědy na účtu školní jídelny (tj. ty, kteří měli zavedeny platby ze sporožira či jiných účtů) a dále pro ty, kteří se závazně přihlásí 3.9.2018 do 9:00 hodin seznam za jednotlivé třídy odevzdají stravovací referenti vedoucí školní jídelny do 9:00 hodin.


Studenti

zaplatí stravné za září 2018 na účet školní jídelny 2038061/0100 částku 684,- Kč při platbě je potřeba úvést variabilní symbol.

Studenti prvních ročníků si u vedoucího školní jídelny zaplatí zálohu 115,- Kč za čip na vydávání obědu, kterou po ukončení studia při vrácení čipu dostanou zpět.

Výdej obědů: 11:30 - 14:45 hod.