Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Pokyny pro strávníky školní jídelny

Vážení strávníci,

od 1.9.2021 pro Vás budou připravovány obědy ve školní kuchyni a objednávání a odhlašování obědů bude řízeno počítačovým systémem.

Platbu obědů je nutno provádět dopředu do 25. každého měsíce na účet školní jídelny 2038061/0100. Nutno je uvádět variabilní symbol, který strávník získá u vedoucího školní jídelny. Každý strávník si může ověřit stav svého účtu na obrazovce objednávkového terminálu, přes webovou stránku www.strava.cz/istravne, nebo u vedoucího ŠJ.

Platba stravného probíhá pouze bezhotovostním převodem na účet školní jídelny.

Důležité upozornění: při přerušení nebo ukončení studia na gymnáziu je žák povinen odhlásit si obědy ve školní jídelně.

Cena jednoho oběda: 40,- Kč


Přihlašování a odhlašování obědů

Ve školním roce 2021/2022 začne školní kuchyně vařit od 1.9.2020 pro ty, kteří si závazně obědy přihlásí 1. 9. 2021 na první dva školní dny (seznam za jednotlivé třídy odevzdají stravovací referenti vedoucí školní jídelny do 9:00). Od 3. 9. 2021 mají žáci, kteří zaplatili, obědy přihlášené automaticky.


Studenti 1. ročníku

zaplatí stravné za září 2021 na účet školní jídelny 2038061/0100 částku 880,- Kč. (Variabilní symbol si opište z přihlášky ke stravování)

Čip na vydávání obědů je možné si zakoupit u vedoucího školní jídelny (záloha je 115,- Kč, na konci studia na GA se po vrácení funkčního čipu vrátí záloha)

Výdej obědů: 11:30 - 14:45 hod.