Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně platnými a vnitřními předpisy školy.

Každý evidovaný strávník (odevzdal písemnou přihlášku) má právo na stravování ve školní jídelně, která obvykle poskytuje výběr ze tří druhů jídel. Výběr provádí strávník.

Ve školní jídelně se vaří bezlepková jídla pro žáky po doložení potvrzení o indikaci bezlepkové diety lékařem.

Výdej obědů je od 11.30 do 14.30 hod. Případné změny jsou sděleny předem.

Cena jednoho oběda je 50,- Kč.

Obědy se platí výhradně převodem z účtu strávníka (ZZ strávníka) na účet ŠJ číslo 2038061/0100 s variabilním symbolem, který je uveden na přihlášce ke stravování, nebo jej lze zjistit u vedoucí školní jídelny. Platbu obědů je nutno provádět vždy dopředu, formou zálohy lze zaplatit i na několik měsíců dopředu.

Přihlašování a odhlašování obědů:

Obědy jsou evidovanému strávníkovi každý měsíc automaticky přihlašovány vedoucí školní jídelny s výběrem jídla číslo 1. Pokud strávník některé obědy nechce, musí je sám odhlásit.

Média pro ovládání operačního boxu a registraci u výdejního pultu (od 1. 9. 2023):

Realizace přihlášek a odhlášek obědů, výběru jídel:

Důležitá upozornění:

Žák v případě dlouhodobého zahraničního pobytu je povinen odhlásit obědy u vedoucí školní jídelny. Pokud tak neučiní, finanční částka mu nebude vrácena a musí doplatit cenu oběda v plné výši.

Pokud žák závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen.

Školní rok 2023/2024

Školní kuchyně vaří 4. a 5. 9. 2023 pro žáky z prvního ročníku, kteří se písemně přihlásí podpisem do seznamu strávníků u třídního učitele 4. 9. 2023 do 8.30 hod. Žáci druhého až čtvrtého ročníku se přihlašují na obědy 4. a 5. 9. 2023 přes webovou stránku, telefonicky či e-mailem .

Od 6. 9. 2023 mají evidovaní žáci obědy přihlášené automaticky.

Gabriela Púčková, vedoucí školní jídelny

RNDr. Zdeňka Hamhalterová, ředitelka školy