Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Pokyny pro strávníky školní jídelny

Vážení strávníci,

od 1.9.2020 pro Vás budou připravovány obědy ve školní kuchyni a objednávání a odhlašování obědů bude řízeno počítačovým systémem.

Platbu obědů je nutno provádět dopředu do 25. každého měsíce na účet školní jídelny 2038061/0100. Nutno je uvádět variabilní symbol, který strávník získá u vedoucího školní jídelny. Každý strávník si může ověřit stav svého účtu na obrazovce objednávkového terminálu, přes webovou stránku www.strava.cz/istravne, nebo u vedoucího ŠJ.

Platba stravného probíhá pouze bezhotovostním převodem na účet školní jídelny.

Důležité upozornění: při přerušení nebo ukončení studia na gymnáziu je žák povinen odhlásit si obědy ve školní jídelně.

Cena jednoho oběda: 36,- Kč


Přihlašování a odhlašování obědů

Ve školním roce 2020/2021 začne školní kuchyně vařit od pondělí 1.9.2020 pro ty, kteří v daný den budou mít platbu za obědy na účtu školní jídelny a dále pro první ročníky, kteří se závazně přihlásí 2.9.2020 do 9:00 hodin.


Studenti

zaplatí stravné za září 2020 na účet školní jídelny 2038061/0100 částku 756,- Kč při platbě je potřeba úvést variabilní symbol.

Studenti prvních ročníků si u vedoucího školní jídelny zaplatí zálohu 115,- Kč za čip na vydávání obědu, kterou po ukončení studia při vrácení čipu dostanou zpět.

Výdej obědů: 11:30 - 14:45 hod.