Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Pokyny pro strávníky školní jídelny (2017/2018)

Vážení strávníci,

od 4.9.2017 pro Vás budou připravovány obědy ve školní kuchyni a objednávání a odhlašování obědů bude řízeno počítačovým systémem. Každý den bude kuchyně vařit 3 druhy jídel.

Platbu obědů je nutno provádět dopředu buď Obědy lze zaplatit formou zálohy i na několik měsíců dopředu (v žádném případě nelze provádět platbu složenkami). Číslo účtu 2038061/0100. Při platbě je nutno zadat variabilní symbol, který získáte u vedoucí školní jídelny. Platby bez variabilního symbolu nemusí být správně zaúčtovány.

Důležité upozornění:

při přerušení nebo ukončení studia na gymnáziu je žák povinen odhlásit si obědy ve školní jídelně.

Cena jednoho oběda: 36,- Kč


Přihlašování a odhlašování obědů

Ve školním roce 2017/2018 začne školní kuchyně vařit od pondělí 4. 9. 2017 pro ty, kteří v daný den budou mít platbu za obědy na účtu školní jídelny (tj. ty, kteří měli zavedeny platby ze sporožira či jiných účtů) a dále pro ty, kteří se závazně přihlásí 4.9.2017 (seznam za jednotlivé třídy odevzdají stravovací referenti vedoucí školní jídelny do 9:00 hodin).


Informace pro studenty

Studenti 1. ročníku

zaplatí stravné na září 2017 v hotovosti ve výši 756,- Kč a zálohu na čip 115,- Kč (celkem 871,- Kč) vedoucí školní jídelny nejpozději v úterý 5. 9. 2017 do 8:30 hodin (peníze za třídu vybere pokladník třídy a peníze společně se seznamem strávníků odevzdá vedoucí školní jídelny).

Studenti vyšších ročníků

zaplatí stravné a září 2017 v hotovosti ve výši 756,- Kč a zálohu na čit 115,- Kč (celkem 871,- Kč) vedoucí školní jídelny nejpozději do 6.9.2017 do 8:30 hodin (peníze za třídu vybere pokladník třídy a peníze společně se seznamem strávníků odevzdá vedoucí školní jídelny).

Pokud nemají zavedeny platby z účtu či sporožira, zaplatí stravné na září 2017 v hotovosti ve výši 756,- Kč vedoucí školní jídelny nejpozději do 6.9.2017 do 8:00 hodin. Všichni noví strávníci musí zaplatit záohu 115,- Kč za čip na vydání obědů, kteoru po ukončení studia při vrácení chipu dostanou zpět.