Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Pokyny pro strávníky školní jídelny

Vážení strávníci,

od 1.9.2022 pro Vás budou připravovány obědy ve školní kuchyni a objednávání a odhlašování obědů bude řízeno počítačovým systémem.

Platbu obědů je nutno provádět dopředu do 25. každého měsíce na účet školní jídelny 2038061/0100. Nutno je uvádět variabilní symbol, který strávník získá u vedoucího školní jídelny. Každý strávník si může ověřit stav svého účtu na obrazovce objednávkového terminálu, přes webovou stránku www.strava.cz/istravne, nebo u vedoucího ŠJ.

Platba stravného probíhá pouze bezhotovostním převodem na účet školní jídelny.

Důležité upozornění: při přerušení nebo ukončení studia na gymnáziu je žák povinen odhlásit si obědy ve školní jídelně.

Ve školní jídelně vaříme bezlepkovou dietu pro žáky po doložení potvrzení o indikaci diety lékařem.

Cena jednoho oběda: 45,- Kč


Přihlašování a odhlašování obědů


Studenti 1. ročníku

zaplatí stravné za září 2022 na účet školní jídelny 2038061/0100 částku 945,- Kč. (Variabilní symbol si opište z přihlášky ke stravování) do 5. 9. 2022

Čip na vydávání obědů je možné si zakoupit u vedoucího školní jídelny (záloha je 115,- Kč, na konci studia na GA se po vrácení funkčního čipu vrátí záloha)

Výdej obědů: 11:30 - 14:30 hod. případné změny jsou sděleny předem