Gymnázium Arabská

Pokyny pro strávníky školní jídelny (2016/2017)

Vážení strávníci,

od 1.9.2015 pro Vás budou připravovány obědy ve školní kuchyni a objednávání a odhlašování obědů bude řízeno počítačovým systémem. Každý den bude kuchyně vařit 3 druhy jídel. Cena jednoho oběda: 36 Kč

Platbu obědů je nutno provádět dopředu buď Obědy lze zaplatit formou zálohy i na několik měsíců dopředu (v žádném případě nelze provádět platbu složenkami). Číslo účtu 2038061/0100. Při platbě je nutno zadat variabilní symbol, který získáte u vedoucí školní jídelny. Platby bez variabilního symbolu nemusí být správně zaúčtovány.

Důležité upozornění:

při přerušení nebo ukončení studia na gymnáziu je žák povinen odhlásit si obědy ve školní jídelně.


Přihlašování a odhlašování obědů

Ve školním roce 2016/2017 začne školní kuchyně vařit od čtvrtka 1. 9. 2016 pro ty, kteří v daný den budou mít platbu za obědy na účtu školní jídelny (tj. ty, kteří měli zavedeny platby ze sporožira či jiných účtů) a dále pro ty, kteří se závazně přihlásí 1.9.2016 (seznam za jednotlivé třídy odevzdají stravovací referenti vedoucí školní jídelny do 9:00 hodin).


Informace pro studenty

Studenti 1. ročníku

zaplatí stravné na září 2016 v hotovosti ve výši 756,- Kč a zálohu na čip 115,- Kč (celkem 871,- Kč) vedoucí školní jídelny nejpozději v pátek 2. 9. 2016 do 8:30 hodin (peníze za třídu vybere pokladník třídy a peníze společně se seznamem strávníků odevzdá vedoucí školní jídelny).

Studenti vyšších ročníků

pokud nemají zavedeny platby z účtu či sporožira, zaplatí stravné na září 2016 v hotovosti ve výši 756,- Kč vedoucí školní jídelny nejpozději do pátku 2.9.2016 do 8:00 hodin. Všichni noví strávníci musí zaplatit zálohu 115,- Kč za čip na vydávání obědů, kterou po ukončení studia při vrácení čipu dostanou zpět.