Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Pokyny pro uživatele školní počítačové sítě

Připojení k internetu

Školní počítačová síť je připojena pevnou optickou linkou s přenosovou rychlostí 1 Gbps. Skupiny uživatelů sdílejí veřejné IPv4 adresy. Po připojení zařízení k síti obdrží každé zařízení unikátní privátní IPv4 adresu, která je na hraničním routeru přeložena (SNAT) na veřejnou.

Monitoring, soukromí

Po celou dobu připojení a využití školní počítačové sítě je síťová aktivita uživatele monitorována automatizovanými prostředky v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění řádného chodu počítačové sítě. Prozovatel sítě si vyhrazuje právo odepřít libovolnému uživateli přístup k síti za účelem jejího bezpečného provozu.

Rozsah osobních údajů sbíraných v souladu s právem ČR/EU (GDPR) jako oprávněný zájem (v případě i domnělého porušení práva se poškozený může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů):

Je v zájmu uživatele, aby přednostně využíval zabezpečených služeb a zajistil si tím soukromí.

Použití počítačové sítě

Vnitřní počítačovou síť je oprávněn použít každý uživatel sítě, pokud mu toto právo nebylo odejmuto. K vnitřní síti se může oprávněný uživatel připojit výhradně prostřednictvím pevné kabelové sítě v budově pevně instalovanými počítačovými systémy, nebo se souhlasem pověřené osoby bezdrátově vlastním zařízením (BYOD). Po připojení je uživatel oprávněn využívat prostředky sítě jen v jemu určeném rozsahu, na případný bezpečnostní incident upozorní pověřenou osobu.

Vnější počítačovou síť je oprávněn použít každý uživatel vnitřní sítě, dále cizí identifikovaný oprávněný uživatel sítě eduroam® a host, který poskytne osobní identifikační údaje. K vnější počítačové síti je možné připojit se pouze vlastním bezdrátovým zařízením. Vnější počítačová síť umožňuje využití pouze veřejných služeb (veřejně přístupné webové služby a aplikace) a připojení k internetu.

Uživatelé se připojením k vnitřní síti zavazují také k dodržování řádu školní počítačové sítě, který je nedílnou součástí školního řádu, připojením k vnější síti, a to i v případě připojení k síti eduroam® ve vzdálných sítích, se zavazují také k dodržování roamingové politiky a podmínek přístupu k infrastruktuře CESNET (v pravidlech platných pro koncové uživatele - účastníky). Na přístup k sítím není právní nárok.

Přihlášení (autentizace)

Do sítě se uživatelé přihlašují svým celým přihlašovacím jménem, které jim bylo přiděleno, a heslem, které si zvolili (počáteční heslo po vytvoření účtu si domácí uživatelé musí bezprostředně změnit; změna hesla je možná pouze po přihlášení původním heslem do vnitřní sítě prostředky Windows AD). Přihlašování se cizími autentizačními údaji je zakázáno.

Domácí uživatelé mají přihlašovací jméno v podobě <login>@ad.gyarab.cz, která je společná jak pro autentizaci do vnitřní sítě, tak do vnější sítě, ale také do celosvětové sítě eduroam®. (Vzdáleným uživatelům sítě eduroam® vytvářejí a spravují účty jejich domácí správci.)

Přihlášení do školních počítačů zařazených do domény (pevně připojená PC) je možné i bez domény (realmu), tedy k přihlášení postačí pouze <login> a heslo. (Některé starší systémy nepodporují přihlašovací jméno s realmem, v tom a jen v tom případě se přihlaste pomocí GARAB\<login>.)

Konfigurace bezdrátového připojení

Na vlastním zařízení je možné si nakonfigurovat připojení k vnitřní síti (pouze místně) podle pokynů pověřené osoby, ale také k síti eduroam® s možností připojení se v kterémkoliv přípojném místě na světě (univerzity, kampusy, vědecká pracoviště, knihovny apod.). Bezdrátová síť využívá protokol IEEE 802.1X (během ověřování uživatele se využívá šifrování AES/WPA2 a po prvotním nastavení probíhá automaticky). Pokud zařízení sdílí více lidí, neukládejte heslo a po každém použití se odpojte, jinak může jiná odoba zneužít Vaší identity.

Nejsnazší způsob nastavení bezdrátového profilu je použití aplikace eduroam CAT, která je k dispozici pro různé operační systémy. Mezi organizacemi vyhledejte jméno školy (stačí začít psát "arab", možná bude potřeba přepnout zemi na ČR) a stáhněte konfigurační nástroj pro svůj operační systém. Dále pokračujte podle pokynů. Na závěr raději zkontrolujte, zda se parametry připojení správně nastavily (viz ruční nastavení v následujícím odstavci).

Pokud není Váš operační systém v seznamu, nebo se nedaří nástroj použít z jiného důvodu, případně nástroj nenastavil všechny parametry správně, můžete připojení nastavit ručně: