Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Školská rada

Školská rada byla ustanovena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 22. 4. 2015.

Členové školské rady

Člen Nominace Funkce
Ing. Marie Kousalíková zástupce zřizovatele předsedkyně
BcA. Jaroslav Pauer zástupce zřizovatele
MUDr. Dana Vidimová zástupce rodičů
Mgr. Jitka Yaghobová zástupce rodičů
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. zástupce pedagogů
Mgr. Jan Tuzar zástupce pedagogů zapisovatel

Dokumenty

Název Formát PDF
Jednací řád
Zápis z jednání 18. 10. 2017
Výsledky voleb do Školské rady - zástupci pedagogů
Výsledky voleb do školské rady - zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
Přípravný výbor pro volby do školské rady
Kandidátka do školské rady - zástupci pedagogů
Kandidátka do školské rady - zákonní zástupci
Zápis z jednání 22. 6. 2017
Zápis z jednání 26. 4. 2017
Zápis z jednání 19. 10. 2016
Návrh kandidáta do Školské rady
Rada školy - dopis rodičům žáků
Rada školy - dopis zletilým žákům