Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Školská rada

Školská rada byla ustanovena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 22. 4. 2015.

Členové školské rady

Člen Nominace Funkce
Ing. Marie Kubíková Zástupce zřizovatele
Ing. Roman Mejstřík zástupce zřizovatele
Adam Kočina Zástupce ZZ nezletilých žáků a zletilých žáků
Ing. Radek Mička Zástupce ZZ nezletilých žáků a zletilých žáků
Mgr. Lenka Veselá Zástupce pedagogů Zapisovatelka
Mgr. Jan Tuzar Zástupce pedagogů Předseda

Dokumenty

Název Formát PDF
Jednací řád
Zápis z jednání 21. 6. 2021
Seznam kandidátů do školské rady - zz
Seznam kandidátů do školské rady - pedagog
Zápis z jednání 30. 3. 2021
Kandidátka do školské rady - zákonní zástupci
Usnesení školské rady 19. 10. 2020
Zápis z jednání 19. 10. 2020
Návrh kandidáta do Školské rady Gymnázia, Praha 6, Arabská 14
Zápis z jednání 22. 6. 2020
Zápis z jednání 2. 3. 2020
Zápis z jednání 14. 10. 2019
Zápis z jednání 24. 6. 2019
Návrh kandidáta do Školské rady