Gymnázium Arabská

Školská rada

Školská rada byla ustanovena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 22. 4. 2015.

Členové školské rady

Člen Nominace Funkce
Ing. Marie Kousalíková zástupce zřizovatele předsedkyně
BcA. Jaroslav Pauer zástupce zřizovatele
MUDr. Dana Vidimová zástupce rodičů
Mgr. Jitka Yaghobová zástupce rodičů
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. zástupce pedagogů
Mgr. Jan Tuzar zástupce pedagogů zapisovatel

Dokumenty

Název Formát PDF
Jednací řád
Zápis z jednání 19.10. 2016
Zápis z jednání 21. 6. 2016
Zápis z jednání 20. 4. 2016
Zápis z jednání 22. 6. 2015
Zápis z jednání 22. 4. 2015
Zápis z jednání 23. 6. 2014
Zápis z jednání 24. 4. 2014
Zápis z jednání 23. 10. 2013
Zápis z jednání 26. 6. 2013
Zápis z jednání 25. 3. 2013
Zápis z jednání 22. 6. 2017