Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Školská rada

Školská rada byla ustanovena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 22. 4. 2015.

Členové školské rady

Člen Nominace Funkce
Ing. Marie Kousalíková Zástupce zřizovatele Předseda
Ing. Roman Mejstřík zástupce zřizovatele
Adam Kočina Zástupce ZZ nezletilých žáků a zletilých žáků
Ing. Radek Mička Zástupce ZZ nezletilých žáků a zletilých žáků
Mgr. Lenka Veselá Zástupce pedagogů
Mgr. Jan Tuzar Zástupce pedagogů Zapisovatel

Dokumenty

Název Formát PDF
Jednací řád
Kandidátka do školské rady - zákonní zástupci
Usnesení školské rady 19. 10. 2020
Zápis z jednání 19. 10. 2020
Návrh kandidáta do Školské rady Gymnázia, Praha 6, Arabská 14
Zápis z jednání 22. 6. 2020
Zápis z jednání 2. 3. 2020
Zápis z jednání 14. 10. 2019
Zápis z jednání 24. 6. 2019
Návrh kandidáta do Školské rady