Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Vedení školy

Ředitelka RNDr. Zdeňka Hamhalterová
Statutární zástupkyně ředitelky RNDr. Libuše Hobzová
Zástupkyně ředitelky PaedDr. Markéta Šlegerová
Zástupce ředitelky Milan Kvajsar
Školní psycholožka Mgr. Julie Rákosová
Výchovný poradce Mgr. Jan Rynd
Výchovná poradkyně, školní metodik prevence PaedDr. Markéta Šlegerová

Předsedové komisí pro vzdělávací obor

Český jazyk Mgr. Jakub Žytek, M.Phil.
Anglický jazyk Mgr. Kateřina Mrštinová
Francouzský jazyk Mgr. Danuše Skácilíková
Německý jazyk Mgr. Zdeňka Mihulková
Ruský jazyk Mgr. Jelena Harutjunjanova
Fyzika Mgr. Lenka Veselá
Chemie RNDr. Ivana Loužecká
Biologie RNDr. Lukáš Erhart
Zeměpis Mgr. Jitka Ottová
Občanský a společenskovědní základ Mgr. Blanka Hniličková
Dějepis PhDr. Alena Horáčková
Tělesná výchova Mgr. Milan Koblic

Předsedové komisí pro vzdělávací oblast

Umění a kultura PhDr. Lenka Dvořáková
Latina PhDr. Lenka Dvořáková
Hudební umění Mgr. Petra Korfová
Vizuální kultura a výtvarná tvorba Mgr. Jana Blahníková
Matematika RNDr. Jana Halenková
Informatika a informační a komunikační technologie Mgr. Ivana Pechová