Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Vedení školy

Ředitelka RNDr. Zdeňka Hamhalterová
Statutární zástupkyně ředitelky Mgr. Kateřina Mrštinová
Zástupce ředitelky Ing., Mgr. Marek Lang

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně, vedoucí pracoviště PaedDr. Markéta Šlegerová
Školní psycholog Mgr. Nela Vaňousová
Školní metodik prevence Mgr. Blanka Hniličková
Asistent pedagoga Hana Drsková
Schránka důvěry

Předsedové komisí pro vzdělávací obor

Český jazyk Mgr. Jakub Žytek, M.Phil.
Anglický jazyk Mgr. Petra Florianová
Francouzský jazyk Mgr. Danuše Skácilíková
Německý jazyk Mgr. Zdeňka Mihulková
Ruský jazyk Mgr. Jelena Agadžanová
Fyzika Mgr. Lenka Veselá
Chemie RNDr. Ivana Loužecká
Biologie RNDr. Lukáš Erhart
Zeměpis Mgr. Tomáš Brinke
Občanský a společenskovědní základ Mgr. Blanka Hniličková
Dějepis PhDr. Alena Horáčková
Tělesná výchova Mgr. Milan Koblic

Předsedové komisí pro vzdělávací oblast

Umění a kultura Mgr. Jitka Nouzová
Matematika RNDr. Jana Halenková
Informatika Mgr. Ivana Pechová