Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Učební plán

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 má 3 varianty učebního plánu podle jednotlivých oborů:

Platný od 1. 9. 2017

Platný od 1. 9. 2023

Učební plán obsahuje názvy a časové dotace pro vyučované povinné předměty v 1. až 4. ročníku a časové dotace pro volitelné předměty vyučované ve 3. a 4. ročníku. Vzdělávací obsah vzdělávacích oblastí či oborů RVP GV Člověk a svět práce, Výchova ke zdraví, Geologie, Průřezová témata je zařazen do výuky povinných předmětů uvedených v učebním plánu.

Od 1. 9. 2023 je připraven nový učební plán, podle kterého se začnou učit žáci 1. ročníku.

Tematický plán platný pro 1. ročníky 2023/2024

Cizí jazyky

Ve škole realizován Metropolitní projekt rozvoje výuky cizích jazyků ve všech třídách všech ročníků podle tohoto systému:

Tento projekt je financován ze zvláštních prostředků HMP.

Mimoškolní akce

Mimoškolní akce, které jsou součástí učebního plánu

Kurz Délka Organizuje Poznámka
1. ročník
seznamovací kurz Seznamme se 3 dny vedení školy a výchovní poradci účastní se třídní učitelé
lyžařský výcvikový kurz 7 dní KVOO TV a vyučující TV v dané třídě
školní výlet max. 2 školní dny třídní učitel
2. ročník
odborný kurz 5 dní třídní učitel
3. ročník
sportovně odborný kurz 5 dní KVOO TV a vyučující TV v dané třídě účastní se třídní učitel
4. ročník
odborný týden na ČVUT Praha (obor Programování) 5 dní učitelé IIKT ve 4. ročníku
školní výlet max. 2 školní dny třídní učitel do konce února

Navíc v každém ročníku aktivity realizující průřezová témata podle RVPGV a ŠVP (projekty, odborné dny, exkurze). Za organizaci zodpovídají KVOO a jednotliví vyučující.

Třídní akce lze uskutečnit pouze při minimální účasti 80% žáků.