Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Studijní obor Humanitní vědy

Učební plán platný od 1. 9. 2017

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
I. p.II. p. I. p.II. p. I. p.II. p. I. p.II. p.
Český jazyk 33 44 44 55
Anglický jazyk - český učitel 44 33 33 33
Anglický jazyk - konverzace - rodilý mluvčí 11 11 11 22
Německý / Francouzský / Ruský jazyk 33 33 33 33
Německý / Francouzský / Ruský jazyk - konverzace 11 11
Latina 22 22
Základy společenských věd 22 22 33 33
Dějepis 33 22 33 22
Zeměpis 22 22 00 22
Matematika 33 33 33 33
Fyzika 2 ⅙2 ⅙ 22 2 ⅙2 ⅙
Chemie 2 ⅙2 ⅙ 22 2 ⅙2 ⅙
Biologie 2 ⅔2 ⅔ 22 2 ⅔2 ⅔ 22
Počítačové technologie 22
Aplikační software 22
Vizuální kultura a výtvarná tvorba / Hudební umění 22 22
Tělesná výchova 22 22 22 22
Volitelný předmět Ⅰ 22
Volitelný předmět Ⅱ 22
Volitelný předmět Ⅲ 22
Volitelný předmět Ⅳ 22
Součet 3434 3535 3435 3232

Vysvětlivky

Do učebního plánu je zahrnuto zvýšení hodin výuky cizích jazyků (o 1 hodinu v každém roce) z důvodu realizace Metropolitního projektu rozvoje cizích jazyků - financováno MHMP.