Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Francouzský jazyk

Vyučující

Francouzský jazyk se na našem gymnáziu vyučuje 3 hodiny týdně jako druhý cizí jazyk. Žáci jsou rozděleni do skupin podle výsledků vstupního testu. V každém ročníku je jedna skupina pokročilých žáků.

Francouzština patří mezi nejvýznamnější světové jazyky a je jednacím jazykem EU. Její začlenění do výuky bývá doprovázeno obavami ze strany rodičů, kteří se zbytečně obávají obtížnosti tohoto jazyka. Studium francouzštiny není o nic náročnější než studium dalších cizích jazyků. Výběrem vhodné metody, systematickou prací, odvahou a chutí učit se, lze předsudky o náročnosti studia francouzského jazyka snadno překonat. Nic nového není snadné, důležitý je první krok.

Výuka francouzského jazyka probíhá podle Školního vzdělávacího programu. Ve 2. ročníku mohou studenti vypracovávat ročníkové práce a projekty s tématikou francouzských reálií. Ve 3. ročníku a ve 4. ročníku si studenti z nabídky volitelných předmětů mohou zvolit seminář francouzského jazyka, kde si prohlubují konverzaci a znalosti francouzských reálií. Řada absolventů tohoto semináře úspěšně skládá mezinárodní zkoušku DELF.

Studentům, kteří si vyberou francouzštinu jako volitelný maturitní předmět, poskytujeme (navíc k semináři francouzského jazyka) pravidelné konzultace v rámci přípravy k maturitě.

Ve výuce francouzštiny pracujeme s českou učebnicí „On y va “ a francouzskou metodou „Connexions“. Na hodinách konverzace čerpáme slovní zásobu z „Vocabulaire progressif du Français“. Při výuce využíváme audiovizuální techniku, francouzský tisk a další doplňkové učebnice. Usilujeme o to, aby metody práce byly co nejrozmanitější.


Dokumenty

Vzdělávací plán
Stáhnout