Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Fyzika

Vyučující

Charakteristika vyučovacího předmětu:

Obsahové vymezení

Fyzika výrazně rozvíjí logické a abstraktní myšlení žáků. Výuka gymnaziální fyziky vede k tvůrčímu a samostatnému myšlení formou řešení úloh, které jsou následně potřebné pro odborné řešení problémů z praxe.

Časové a organizační vymezení

Předmět fyzika je řazen jako povinný předmět ve třídách s přírodovědným a programátorským zaměřením do čtyř ročníků, ve třídách s humanitním zaměřením do prvních tří ročníků. Ve čtvrtém ročníku bude žákům nabídnut jednoletý volitelný předmět v rozsahu dvou hodin týdně, jehož náplň souvisí se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a příroda (Chemie), Informatika a informační a komunikační technologie. Výuka probíhá v odborných učebnách nebo ve fyzikální laboratoři; na laboratorní práce jsou třídy rozděleny na skupiny. Výuka může být doplněna ročníkovými pracemi, odbornými exkurzemi, odbornými dny.


Dokumenty

Vzdělávací plán
Stáhnout
Maturitní otázky - Fyzika 4.AB
Stáhnout
Maturitní otázky - Fyzika 4.CDE
Stáhnout