Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Latina

Vyučující

Latina je v našem gymnáziu tradičním profilovým předmětem v humanitních třídách: vyučuje se zde jako povinná ve 2. a 3. ročníku. Během těchto dvou let při dvou hodinách týdně ovládnou naši studenti postupně klíčové principy latinské gramatiky a pensum funkční slovní zásoby, což jim pak umožňuje překládat upravené úryvky z děl klasické římské a středověké literatury i jednodušší originální texty. Výuku jazyka doplňují témata z římských reálií, historie a literatury i latinská živá slova a citáty.

Studentům, kteří chtějí z latiny maturovat a věnovat se jejímu studiu ještě hlouběji, nabízíme ve 4. ročníku navazující volitelné předměty nebo kroužky pro humanitní třídy (Seminář/ Kroužek klasické latiny), resp. semináře pro třídy přírodovědné, na nichž se studenti seznamují s latinou jako jazykem medicinské a další odoborné terminologie (Seminář/ Kroužek odborné latiny).

Latinu chápeme nejen jako předmět lingvistický, tj. matematiku humanitních věd sui generis, jež rozvíjí jazykové a logické myšlení studentů a vede je pochopení celého systému jazyka, ale také jako předmět kulturně-propedeutický, který přispívá k hlubšímu poznání kořenů a kontinuity evropské kultury a civilizace.


Dokumenty

Vzdělávací plán
Stáhnout
Maturitní otázky - Latina 4.AB
Stáhnout