Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Konverzace ve francouzském jazyce

Vyučující

Ve druhém a čtvrtém ročníku je v rámci Metropolitního projektu hodina francouzské konverzace navíc. Věnujeme se hlavně získávání a procvičování nové slovní zásoby. Probíráme stejná nebo podobná témata, kterým se studenti věnují i v běžných hodinách francouzštiny, jen s rozšířeným důrazem na mluvení a použití nových slovíček ve větách. Své místo tu mají i různé jazykové hry, reálie, poslechy apod. Ve čtvrtém ročníku je kladen důraz i na maturitní témata a další aktivity, které podpoří schopnost komunikace ve francouzštině. Na hodinách konverzace mluvíme jen francouzsky, češtinu používáme jen výjimečně.


Dokumenty

Vzdělávací plán
Stáhnout