Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Chemie

Vyučující

Výuka chemie na naší škole probíhá v podstatě ve dvou liniích: přírodovědná a humanitní větev (programátoři mají identickou humanitní linii). Přírodovědná linie má výuku od prvního do čtvrtého ročníku (dvě hodiny týdně + praktická výuka v laboratořích). Humanitní linie má pak výuku do třetího ročníku a přiměřeně zkrácenou praktickou výuku. Vize: snaha týmu pedagogů, zajišťující předmět CHEMIE , je vytvoření podmínek pro studenty - nabytí základních středoškolských dovedností a následných schopností se orientovat de facto v jakémkoliv systému navazujícího vysokoškolského vzdělávání. Učitelé pohotově reagují na nové trendy a možnosti, které se aktuálně nabízí; Nová učebna – laboratoř chemie, která bude připravena od září školního roku 2017/18 pak nabídne učitelům i žákům další možnosti kreativní vzdělávací chemické komunikace. Motivace je přiblížit chemii širokému spektru žáků tak, aby student jako jedinec měl sám zájem CHEMII studovat, zabývat se jí a využívat její potenciál.


Dokumenty

Vzdělávací plán
Stáhnout
Maturitní otázky - Chemie 4.ABCDE
Stáhnout