Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Tělesná výchova

Vyučující

Cílem tělesné výchovy, je seznámit žáky se základy her v tělocvičně, na venkovních hřištích a v přírodě. Dále poskytnout základní pohybové vzdělání, zlepšit zdraví a zvyšit fyzickou kondici.

Tělesná výchova je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně. Její náplní jsou cvičení pořadová a průpravná, základní gymnastické a atletické cviky, plavání a hlavně sportovní hry, jako například fotbal, florbal, basketbal, volejbal.

V 1. ročníku je realizován lyžařská kurz s časovou dotací 6-7 dní a ve 3. ročníku je sportovní kurz, který je dotován 5 dny.

Naše škola je nadstandartně vybavena sportovními pomůckami a hřišti. V areálu školy jsou k dispozici Velká tělocvična pro sportovní hry jako je basketbal, volejbal a floorball, malá tělocvična určená k výuce gymnastiky, posilovna, venkovní hřiště s umělou trávou 3. generace, 250 metrový atletický ovál s umělým povrchem a 3 tenisové kurty s umělým povrchem. Všechna tato sportoviště mají naši žáci možnost po domluvě využívat i mimo výuku.

Žáci mají možnost přihlásit se do sportovních kroužků, které vedou naši pedagogičtí pracovníci, jako jsou basketbal, volejbal, florbal a kondiční trénink.

Naše škola se každoročně účastní Poháru Pražských škol (POPRASK) a dalších sportovních akcí, kde se pravidelně umisťuje na prvních příčkách.


Dokumenty

Vzdělávací plán
Stáhnout