Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Německý jazyk

Vyučující

Německý jazyk je na naší škole vyučován jako druhý cizí jazyk s možností složit maturitní zkoušku. Studenti jsou na počátku studia zařazeni do odpovídající jazykové skupiny na základě rozřazovacího testu. V prvním a třetím ročníku mají žáci 3 hodiny němčiny týdně, ve druhém a čtvrtém ročníku čtyři hodiny týdně (z toho 1 hodinu konverzace s rodilým mluvčím). Ve třetím a čtvrtém ročníku si mohou studenti zvolit navíc také semináře, které je cíleně připraví k maturitní zkoušce (jazyková úroveň B1) či ke zkoušce Deutsches Sprachdiplom (jazyková úroveň B2/C1).

Němčina je po angličtině druhým nejrozšířenějším cizím jazykem u nás, navíc jazykem, jehož znalost mohou žáci v praxi nejčastěji využít, protože Česká republika je z velké části obklopena německy mluvícími zeměmi. V Čechách zaujímají německé firmy důležité místo na trhu a Německo je pro Českou republiku největším obchodním partnerem. Je proto velmi žádoucí tomuto jazyku rozumět a snažit se jím domluvit. Doslova platí motto: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus.

V hodinách němčiny se snažíme motivovat naše žáky k zájmu o německý jazyk, historii a kulturu. Pro studenty prvních ročníků každoročně pořádáme exkurze do německy mluvících zemí (1-3 dny), tradicí se stal také adventní zájezd do Vídně pro studenty všech ročníků. Studenti se v průběhu studia mohou zúčastnit také dalších tematických cest do německy mluvících zemí.

ZKOUŠKY DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

Gymnázium Arabská bylo zařazeno do mezinárodní sítě škol s právem provádět zkoušky DSD II (Deutsches Sprachdiplom II), které jsou pod záštitou Centrály pro školství v zahraničí Německé spolkové republiky. Od školního roku 2021/2022 mohou studenti přímo ve škole skládat certifikované zkoušky, jež odpovídají úrovni B2/C1. Na zkoušku jsou studenti připravováni v rámci volitelného semináře pro 3. a 4. ročník. Certifikátem lze nahradit profilovou maturitní zkoušku.


Dokumenty

Vzdělávací plán
Stáhnout
Maturitní otázky - Německý jazyk 4.ABCDE
Stáhnout