Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Ruský jazyk

Vyučující

Ruský jazyk se na našem gymnáziu vyučuje jako druhý cizí jazyk 3 hodiny týdně s možností složit maturitní zkoušku na úrovni B1. Ruština patří mezi nejrozšířenější světové jazyky, je nejužívanějším slovanským jazykem. Rusky mluvící země jsou oblastmi velkých obchodních příležitostí, a proto je v současnosti znalost ruštiny stále více požadována na celém světě. V dnešní době se začínají mladí lidé k ruštině a rusky hovořícím oblastem opět vracet, nalézají zde kulturní bohatství, přírodní krásy a v neposlední řadě i řadu příležitostí k uplatnění svého vzdělání. Ruský jazyk dnes patří mezi perspektivní světové jazyky. Používá ho přibližně 300 milionů lidí na celém svět Ruská federace je zemí s rychle se rozvíjející ekonomikou, díky tomu poskytuje mnoho hospodářských a obchodních příležitostí.

Ve výuce ruského jazyka pracujeme s českou učebnicí "Raduga" a nejmodernější učebnici "Klass" a také různé materiály z učebnic ruského vydavatelství. Při výuce využíváme audiovizuální techniku, a ruský tisk. Výhodou toho je, že výuka probíhá s rodilou mluvčí, učitelem. Znalost Ruštiny má velkou praktickou výhodu, protože Rusko je teritoriálně největší zemi světa, zemi s velkými zásoby nerostných surovin a ekonomickými strategickými možnostmi.

Od školního roku 2009/2010 výuka ruského jazyka v 1. ročníku probíhá podle nového Školního vzdělávacího programu K výuce ruského jazyka nám slouží moderně vybavena učebna, která svým vybavením umožňují ve výuce uplatňovat nejmodernější metody. V rámci výuky spolupracujeme s žaky ruských měst, s Ruským střediskem vědy a kultury, navštěvujeme výstavy ruských umělců. Každým rokem roste počet maturantů z ruského jazyka, kteří vždy mají dobré výsledky.


Dokumenty

Vzdělávací plán
Stáhnout
Maturitní otázky - Ruský jazyk 4.BDE
Stáhnout