Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Anglický jazyk

Vyučující

Anglický jazyk je povinným předmětem pro všechny studenty 1.- 4.ročníku. Podle výsledku vstupního jazykového testu jsou studenti rozděleni v rámci třídy na skupinu pokročilejší a méně pokročilou a podle úrovně jsou také pro každou skupinu voleny vhodné učebnice. Humanitní třídy mají větší hodinovou dotaci v 1. a 4. ročníku. Srovnávací jazykové testy ve 3.ročníku zmapují individální jazykový pokrok každého studenta. Výstupní jazyková úroveň studenta gymnázia je minimálně B2.

Rozšiřujícími volitelnými předměty jsou semináře ve 3. a 4.ročníku. Nabízíme jak semináře zaměřené na přípravu k mezinárodním zkouškám FCE a CAE, tak i semináře odborné, zaměřené např. na literaturu a film, reálie či psychologii a sociologii. Cvičné testování (mock tests) i mezinárodní jazykové zkoušky organizujeme u nás ve škole ve spolupráci s JŠ Akcent.

V průběhu školního roku organizujeme velké množství různorodých akcí, mezi které patří pravidelné návštěvy divadelních představení v Salesiánském divadle, účast na jazykových soutěžích a olympiádách (Best in English, Juvenes Translatores, SPUSA Literary Award), tematické studijní cesty do UK a USA, výměnné zájezdy do Holandska, společný projekt s Mezinárodní školou v Nebušicích, účast na akci European Youth Parliament, akce Učíme se společně se ZŠ Alžírská, návštěva Britského filmového festivalu… Již několikaletou tradici má náš English Drama Club, který každý rok nacvičuje divadelní představení na profesionální úrovni.


Dokumenty

Vzdělávací plán
Stáhnout
Maturitní otázky - Anglický jazyk Školní zkušební úlohy
Stáhnout
Maturitní otázky - Anglický jazyk 4.A,B,C,D
Stáhnout