Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Zeměpis

Vyučující

Moderní geografie je soubor vědních disciplin, studujících krajinnou sféru a její vazbu na lidskou společnost v konkrétním prostředí a v daném čase. Žáci si osvojují vybrané poznatky z různých geografických oborů, např. kartografie, geomorfologie, pedologie, hydrologie, klimatologie, demografie, geografie hospodářství aj. Výuka přispívá k rozvoji komunikativních dovedností, všeobecném přehledu a orientaci v současném světě.


Dokumenty

Vzdělávací plán
Stáhnout
Maturitní otázky - Zeměpis 4.ABCDE
Stáhnout