Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Hudební umění

Vyučující

Hudební umění je na našem gymnáziu povinným předmětem pro studenty 1. a 2. ročníku. Volí si podle svého zájmu a nadání mezi předměty VKVT a HU. V hudebním umění mohou rozvíjet nejen své nadání a teoretické znalosti, ale také mají příležitost aktivně se zapojit do života školy. Navazující volitelný předmět hudební kultura má formu semináře a je určen studentům čtvrtého ročníku. Literatura doporučená ke studiu dějin hudby a hudební teorie je studentům k dispozici ve školní knihovně. Naši studenti mají jedinečnou možnost pro své hudební aktivity využívat školní hudební studio.


Dokumenty

Vzdělávací plán
Stáhnout
Maturitní otázky - Hudební umění 4.AB
Stáhnout