Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Studijní obor Programování

Učební plán platný od 1. 9. 2017

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
I. p.II. p. I. p.II. p. I. p.II. p. I. p.II. p.
Český jazyk 33 33 33 44
Anglický jazyk - český učitel 33 33 33 22
Anglický jazyk - konverzace - rodilý mluvčí 11 11 11 11
Německý / Francouzský / Ruský jazyk 33 33 33 33
Německý / Francouzský / Ruský jazyk - konverzace 11 11
Základy společenských věd 22 22 22 22
Dějepis 12 22 22
Zeměpis 22 22
Matematika 44 44 44 33
Fyzika 2 ⅙2 ⅙ 22 2 ⅙2 ⅙ 33
Chemie 2 ⅙2 ⅙ 22 2 ⅙2 ⅙
Biologie 2 ⅔2 ⅔ 22 2 ⅔2 ⅔
Aplikační software 22
Programování 22 22 22 22
Algoritmy 22
Programování webových aplikací 22
Operační systémy 22
Vizuální kultura a výtvarná tvorba / Hudební umění 22 22
Tělesná výchova 22 22 22 22
Volitelný předmět Ⅰ 22
Volitelný předmět Ⅱ 22
Volitelný předmět Ⅲ 22
Volitelný předmět Ⅳ 22
Součet 3535 3535 3535 3131

Vysvětlivky

Do učebního plánu je zahrnuto zvýšení hodin výuky cizích jazyků (o 1 hodinu v každém roce) z důvodu realizace Metropolitního projektu rozvoje cizích jazyků - financováno MHMP.