Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Studijní obor Programování

Učební plán platný od 1. 9. 2023

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk 3 3 3 4
Anglický jazyk - český učitel 3 3 3 2
Anglický jazyk - konverzace - rodilý mluvčí 1 1 1 1
Německý / Francouzský / Ruský jazyk 3 3 3 3
Německý / Francouzský / Ruský jazyk - konverzace 1 1
Základy společenských věd 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2
Zeměpis 2 2
Matematika 4 4 4 3
Fyzika 2 ⅙ 2 2 ⅙ 2
Chemie 2 ⅙ 2 2 ⅙
Biologie 2 ⅔ 2 2 ⅔
Laboratorní dny laboratorní dny
Informatika 2
Programování 2 2 2 2
Algoritmy 2
Programování webových aplikací 2
Operační systémy 2
Vizuální kultura a výtvarná tvorba / Hudební umění 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Profilový blok 2 2
Volitelný předmět I 2
Volitelný předmět Ⅱ 2
Volitelný předmět Ⅲ 2
Volitelný předmět Ⅳ 2
Volitelný předmět V 2
Součet 34,5 35 34,5 32

Vysvětlivky

Do učebního plánu je zahrnuto zvýšení hodin výuky cizích jazyků (o 1 hodinu v každém roce) z důvodu realizace Metropolitního projektu rozvoje cizích jazyků - financováno MHMP.