Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Studijní obor Přírodní vědy

Učební plán platný od 1. 9. 2017

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
I. p.II. p. I. p.II. p. I. p.II. p. I. p.II. p.
Český jazyk 33 33 33 44
Anglický jazyk - český učitel 33 33 33 22
Anglický jazyk - konverzace - rodilý mluvčí 11 11 11 11
Německý / Francouzský / Ruský jazyk 33 33 33 33
Německý / Francouzský / Ruský jazyk - konverzace 11 11
Základy společenských věd 22 22 22 22
Dějepis 22 22 22
Zeměpis 22 22 0 22
Matematika 44 44 44 33
Fyzika 2 ⅓2 ⅓ 2 ⅔2 ⅔ 3 ⅔3 ⅔ 22
Chemie 2 ⅓2 ⅓ 2 ⅔2 ⅔ 3 ⅔3 ⅔ 22
Biologie 3 ⅓3 ⅓ 2 ⅔2 ⅔ 3 ⅔3 ⅔ 22
Počítačové technologie 22
Aplikační software 22
Vizuální kultura a výtvarná tvorba / Hudební umění 22 22
Tělesná výchova 22 22 22 22
Volitelný předmět Ⅰ 22
Volitelný předmět Ⅱ 22
Volitelný předmět Ⅲ 22
Volitelný předmět Ⅳ 22
Volitelný předmět Ⅳ 22
Součet 3534 3535 3535 3232

Vysvětlivky

Do učebního plánu je zahrnuto zvýšení hodin výuky cizích jazyků (o 1 hodinu v každém roce) z důvodu realizace Metropolitního projektu rozvoje cizích jazyků - financováno MHMP.