Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

vyberte si své zaměření

Přijímací řízení 2022/2023

Přijímací řízení je organizováno pro každé ze tří studijních zaměření zvlášť, uchazeči jsou přijímáni podle celkového počtu dosažených bodů. Do prvního kola může žák uvést na přihlášku až dvě ze studijních zaměření: humanitní vědy, přírodní vědy a programování.

Přijímací řízení pro školní rok 2022-2023 (ze dne 2022 01 31)

Pokyny k vyplnění přihlášky ke studiu pro školní rok 2022-2023

Často kladené dotazy

Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Informace pro uchazeče pobývající dlouhodobě v zahraničí

Důležitá data

prosinec
1
leden
5
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Od 18:00 on-line informační schůzka s vedením školy.
  • Představení školy.
  • Seznámení se školním vzdělávacím programem.
  • Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023.
  • Přihlášky na přípravné kurzy.
  • Informace o zkouškách nanečisto.

Od 8:00 do 17:00 možnost navštívit prezenčně školu (prohlídka odborných učeben, laboratoří a areálu školy) za těchto podmínek:
  • Dospělí - potvrzení 14 dnů po ukončeném očkování.
  • Dospělí - potvrzení max. 180 dnů po prodělání covid19.
  • Žáci do 18 let - platný PCR test.
  • Online rezervace na určitý čas.
  • Maximální počet osob na jednu hodinu bude 30.

Bodované části

Výsledky studia žáka na ZŠ

Započítává se průměr známek z devíti základních předmětů ze ZŠ v prvním a druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy – ČJ, 1. cizí jazyk, ON, D, Z, M, Fy, Ch, Př.

Maximálně 25 bodů

Obvodní kolo olympiády

Za každé umístění na 1. - 3. místě v obvodním kole předmětové olympiády během 6. – 9. ročníku ZŠ (Fyzikální olympiáda, Matematická olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Soutěž DDM v programování)

Maximálně 5 bodů za jedno umístění

Krajské kolo olympiády

Za každé umístění na 1. - 3. místě v krajském a vyšším kole předmětové olympiády během 6. – 9. ročníku ZŠ (Fyzikální olympiáda, Matematická olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Soutěž DDM v programování)

Maximálně 10 bodů za jedno umístění

Písemná přijímací zkouška

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Zkoušku zajišťuje CENTRUM pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

Maximálně 100 bodů
Kurzy z češtiny a matematiky

Přípravné kurzy

Více informací se dozvíte na dni otevřených dveří v prosinci.

Cena jednoho kurzu je 1000 Kč
Výuka začíná od 7. ledna 2022
Zkušební písemné testy

Přijímačky nanečisto

Nabízíme možnost absolvovat písemné didaktické testy z matematiky nebo českého jazyka.