Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

vyberte si své zaměření

Přijímaci řízení 2020/2021

Přijímací řízení je organizováno pro každé ze tří studijních zaměření zvlášť, uchazeči jsou přijímáni podle celkového počtu dosažených bodů. Do prvního kola může žák uvést na přihlášku až dvě ze studijních zaměření : humanitní vědy, přírodní vědy a programování.

Základní informace ředitele školy ke dni 31. 1. 2020

Často kladené dotazy

Důležitá data

prosinec
2
leden
6
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

8–18 hod., Arabská 14, Praha 6
Od 16:00 informační schůzka s vedením školy ve školní jídelně.

Přijďte si prohlédnout budovu gymnázia a zeptat se na cokoliv, co vás zajíma ohledně studia. Pracovníci školy vám budou celé odpoledne k dispozici.

Bodované části

Výsledky studia žáka na ZŠ

Započítává se průměr známek z devíti základních předmětů ze ZŠ v prvním a druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy – ČJ, 1. cizí jazyk, ON, D, Z, M, Fy, Ch, Př.

Maximálně 25 bodů

Obvodní kolo olympiády

Za každé umístění na 1. - 3. místě v obvodním kole předmětové olympiády během 6. – 9. ročníku ZŠ (Fyzikální olympiáda, Matematická olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Soutěž DDM v programování)

Maximálně 5 bodů za jedno umístění

Krajské kolo olympiády

Za každé umístění na 1. - 3. místě v krajském a vyšším kole předmětové olympiády během 6. – 9. ročníku ZŠ (Fyzikální olympiáda, Matematická olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Soutěž DDM v programování)

Maximálně 10 bodů za jedno umístění

Písemná přijímací zkouška

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Zkoušku zajišťuje CENTRUM pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

Maximálně 100 bodů
Kurzy z češtiny a matematiky

Přípravné kurzy

Více informací dostanete na dnu otevřených dveří.

Zkušební písemné testy

Přijímačky nanečisto

Více informací dostanete na dnu otevřených dveří.