Gymnázium Arabská

vyberte si své zaměření

Kritéria přijetí

Přijímací řízení je organizováno pro každé ze tří studijních zaměření zvlášť, uchazeči jsou přijímáni podle celkového počtu dosažených bodů. Do prvního kola může žák uvést na přihlášku až dvě ze studijních zaměření : humanitní vědy, přírodní vědy a programování.

Z přihlášených uchazečů budou přijati ti, kteří se po přijímacím řízení umístí na 1. – 60. místě pro zaměření Humanitní vědy a Přírodní vědy, na 1. - 30. místě pro zaměření Programování. Hodnoceny budou následující části:

Důležitá data

listopad
30
leden
4
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

16–19 hod., Arabská 14, Praha 6

Přijďte si prohlédnout budovu gymnázia a zeptat se na cokoliv, co vás zajíma ohledně studia. Pracovníci školy vám budou celé odpoledne k dispozici.

duben
12
duben
19
Přijímací řízení

První kolo přijímacích zkoušek

Arabská 14, Praha 6

Přijímací řízení je organizováno pro každé ze tří studijních zaměření zvlášť, uchazeči jsou přijímáni podle celkového počtu dosažených bodů

Bodované části

Výsledky studia žáka na ZŠ

Započítává se průměr známek z devíti základních předmětů ze ZŠ v prvním a druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy – ČJ, 1. cizí jazyk, ON, D, Z, M, Fy, Ch, Př.

Maximálně 25 bodů

Obvodní kolo olympiády

Za každé umístění na 1. - 3. místě v obvodním kole předmětové olympiády během 6. – 9. ročníku ZŠ (Fyzikální olympiáda, Matematická olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Soutěž DDM v programování)

Maximálně 5 bodů

Krajské kolo olympiády

Za každé umístění na 1. - 3. místě v krajském a vyšším kole předmětové olympiády během 6. – 9. ročníku ZŠ (Fyzikální olympiáda, Matematická olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Soutěž DDM v programování)

Maximálně 10 bodů

Písemná přijímací zkouška

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Zkoušku zajišťuje CENTRUM pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

Maximálně 100 bodů
Kurzy z češtiny a matematiky

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkouškce obsahují osm lekcí po devadesáti minutách a vyučují v nich naši pedagogové. Do kurzu je zařazena písemná zkouška nanečisto. Zájemci mohou navštěvovat oba kurzy, případně jen jeden z nich.

Cena jednoho kurzu je 1 000 Kč
Výuka začíná od 6. ledna 2017
Zkušební písemné testy

Přijímačky na nečisto

Nepropásněte možnost vyzkoušet si nanečisto oba přijímací testy: 50 minutový test z matematiky a 60 minutový test z českého jazyka a literatury.

Účast je zdarma
Kurz bude organizován v dubnu 2017