Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

PROGRAMOVÁNÍ

4leté státní gymnázium

Fakultní škola FF UK, PřF UK, FEL ČVUT, FIT ČVUT

Spolupráce s MFF UK, s Centrem pro talentovanou mládež, s organizací ZfA (příprava na mezinárodní diplom z NJ DSD II), Autorizované testovací centrum pro přijímací zkoušky na univerzitu v Oxfordu

Partnerské školy: USA, Izrael, Nizozemsko, Sicílie

Učební plán – motto „Velký cíl dává životu velký smysl“

Volitelné předměty: široká nabídka, možnost volit podle obsahu i učitele
Součásti učebního plánu: adaptační kurz Seznamme se! (1. ročník), odborný kurz z počítačové grafiky (2. ročník),
sportovní kurz (3. ročník), odborný kurz na FIT ČVUT (4. ročník), tematické studijní cesty, školní i mezinárodní projekty (např. GAIA Izrael, Cyber Cup GA, English Drama Club, Frankofonie na GA), ročníkové práce s obhajobou (2. ročník), Studentská odborná konference, odborné individuální či týmové práce z programování v každém roce studia

příprava na mezinárodní certifikáty v AJ

Zapojení do Středoškolské odborné činnosti a dalších soutěží, organizace celorepublikové soutěže v 3D tisku ("3D pro všechny"), školní projekt pro talentované žáky "Vědět víc je výzva"

Zaměření: PROGRAMOVÁNÍ

Nový učební plán od 1. 9. 2023 – zde