Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Moderní společnost (pro 4. ročník)

Vyučující

Seminář chce přiblížit aktuální problematiku současné společnosti a globalizovaného světa a to prostřednictvím nejnovější odborné literatury, dokumentárních filmů a dalšího materiálu. Seminář je rozdělen na dva tématické celky: interkulturní vzdělávání – menšiny ve většinové společnosti (př. Romové), cizinci ve společnosti, migranti a uprchlíci, genderová problematika, gayové a lesbičky. Témata jsou probírána spíše ze sociálního pohledu, ale se zasazením do širšího (historického, politického) kontextu; globální a rozvojové vzdělávání – globální politika, globalizace, chudoba v rozvojových zemích, udržitelný rozvoj, světový terorismus. Druhý tématický blok se opírá o znalosti základů politologie, sociologie i politického zeměpisu, ale opět v širším (historickém a kulturním) kontextu. Studenti by se měli zapojit do semináře referáty a aktivní účastí během semináře, který využívá interaktivních metod a aktivit, které vhodně doplňují probíraná témata.


Dokumenty

Vzdělávací plán
Stáhnout