Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Dějepis (humanitní vědy)

Vyučující

„Dějiny lidstva nejsou ničím jiným než dramatickým zápasem toho lepšího v nás s tím horším v nás.“

Václav Havel

Dějepis je společensko - vědní obor, který se na našem gymnáziu studuje ve všech studijních zaměřeních dle hodinové dotace v rámci Školního vzdělávacího programu.

Od třetího ročníku nabízíme dějepisné semináře různého zaměření v rámci volitelných předmětů. Dějepis je předmět, jehož význam tkví v pochopení historických souvislostí, v utváření vlastního názoru, postojů a hodnocení.

V rámci výuky dějepisu mohou studenti rozvíjet svůj zájem o obor i v projektovém vyučování, které již od roku 2003 realizujeme ve třetím ročníku při vzdělávacím semináři v Terezíně. Stejně tak při pravidelných cestách do Osvětimi a Krakova nebo do Památníku Vojna.

Realizujeme průběžně aktivity v rámci projektu česko-německé vztahy. Ať již jsou to besedy, filmy ve spolupráci s Člověkem v tísni, exkurze nebo odborné kurzy např. Hartmanice – místo tří kultur. Organizujeme také tematické cesty do zahraničí (Francie, Itálie, Rakousko). Pravidelně pořádáme besedy a přednášky, zajímavá setkání v rámci Odborných dnů nebo Dne osobností. Spolupracujeme s Národní galerií, Národním archivem, Vzdělávacím centrem Židovského muzea v Praze, Vzdělávacím centrem Památníku Terezín, Člověkem v tísni, o.p.s. a dalšími institucemi. Od roku 2005 se podílíme na filmovém festivalu Příběhy bezpráví.


Dokumenty

Vzdělávací plán
Stáhnout