Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Výukový program Social impact of Climate Rules

Výukové stavebnice

V rámci projektu byly škole zapůjčeny výukové pomůcky pro demonstraci vzniku alternativních zdrojů energie, konkrétné pro využití vodíku a proudění vzduchu. Studenti 2. ročníku si je vyzkoušeli a zpracovali k nim vlastní dokumentaci.

Vodíkové auto
Vodíková vrtule
Vertikální větrná turbína

... Celková fotodokumentace

Prezentace lokálního projektu "František Bílek"

Kamera
VR brýle
Vila a Dům Františka Bílka

Videa:

Škola
Vila Františka Bílka v Praze a jeho Domu v Chýnově; rozděleno v Playlistu

Harmonogram projektu

Průběžná fotodokumentace

Na začátku dubna 2023 navštívila celá třída 2C Dům Františka Bílka v Chýnově. Opět se natáčelo video 360 a pořizovala fotografická dokumentace. Kromě samotné vily žáci měli možnost vidět vlastní náhrobek umělce - sochu v nadživotní velikost a další náhrobní desky vytvořené sochařem na místním hřbitově. Vše bylo s odborným výkladem lektorky GHMP.

V prosinci proběhlo ve školní studovně představení lokálních projektů v rámci výukového programu. Kromě žáků naší školy se zúčastnily žákyně ze ZŠ Barrandov s učitelem Michalem Mikulcem. Projekt ZŠ Vitae byl představen v zastoupení. Práce byly hodnoceny odborníky z praxe, z nich část byla osobně přítomna, další se připojili přes videokonferenci. Společně s ogranizátory projektu budou vybírat nápady, které budou finančně podpořeny pro jejich realizaci.

V listopadu si část žáků z 2C si vyzkoušela natáčení kamerou 360, jedna skupina natáčela prostory školy a další měla možnost natáčet v Bílkově vile. Natočený a upravený materiál bude zpřístupněn na YouTube a nahrán do VR brýlí, proto další žáci připravili tutoriál na ovládání těchto brýlí. Vše bude ještě prezenčně představeno v komunitním centru Šlejnická na Praze 6.

Koncem května proběhla výuka metodiky "Virtuální turistika", v které byli žáci seznámení se základním pojmy virtuální reality a také si vyzkoušeli VR brýle Oculus Quest 2. Žáci měli za úkol připravit 5ti denní "virtuální" tematickou cestu včetně cenových nákladů, svou trasu zanesli do aplikace Google Earth. Na závěr ostatní seznámili se svým cestovatelským záměrem. Video 360

Během března proběhly ve dvou třídách úvodní projektové dny "Climate Rules". Akce spočívala ve hře, kde byli žáci rozděleni do skupin, které prezentovaly fiktivní státy a jejímž cílem bylo zachránit planetu.

Žáci se museli rychle zorientovat v pravidlech a během hry pružně reagovat na nově vzniklé události ve "svém" státě (např. zemětřesení, záplavy).

Během hry pracovali s papírovými podklady i s tabletem. Projekt byl založen na komunikaci, jak mezi členy skupiny, tak mezi státy. Součástí byla také ukázka zajímavé techniky: termokamera, vodíkové autíčko, autíčko s rozpoznáním obrazu a VR.

Celá akce byla úvodní částí celého programu, na který budou navazovat výukové metodické listy a který bude zakončen vlastním projektem žáků v příštím školním roce.