Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Výukový program Social impact of Climate Rules

Koncem května proběhla výuka metodiky "Virtuální turistika", v které byli žáci seznámení se základním pojmy virtuální reality a také si vyzkoušeli VR brýle Oculus Quest 2.

Žáci měli za úkol připravit 5ti denní "virtuální" tematickou cestu včetně cenových nákladů, svou trasu zanesli do aplikace Google Earth. Na závěr ostatní seznámili se svým cestovatelským záměrem.

Fotodokumentace, pro zobrazení videa360 je nutné soubor stáhnout

Během března proběhly ve dvou třídách úvodní projektové dny "Climate Rules". Akce spočívala ve hře, kde byli žáci rozděleni do skupin, které prezentovaly fiktivní státy a jejímž cílem bylo zachránit planetu.

Žáci se museli rychle zorientovat v pravidlech a během hry pružně reagovat na nově vzniklé události ve "svém" státě (např. zemětřesení, záplavy).

Během hry pracovali s papírovými podklady i s tabletem. Projekt byl založen na komunikaci, jak mezi členy skupiny, tak mezi státy. Součástí byla také ukázka zajímavé techniky: termokamera, vodíkové autíčko, autíčko s rozpoznáním obrazu a VR.

Celá akce byla úvodní částí celého programu, na který budou navazovat výukové metodické listy a který bude zakončen vlastním projektem žáků v příštím školním roce.