Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Výročí narození Marie Terezie

Marie Terezie, celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna, se narodila 13. května 1717. Byla arcivévodkyní rakouskou, královnou uherskou a českou, markraběnkou moravskou. Byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůně. Za její vlády došlo k mnohým reformám státní správy, armády a školství.

Žáci si tuto významnou panovnici připomněli, jednak prostřednictvím zapůjčené výstavy z Národního pedagogického muzea.

Dále sami vytvořili prezentace a roláže ve vektorovém editoru a ke svému tématu zpracovali také společný textový materiál - zde k přečtení.. Žáci se svými pracemi vystoupili na společné prezentaci v rámci výuky předmětu počítačové technologie.

Vytvořené roláže byly umístěny na nástěnce spolu se zapůjčeným materiálem.