Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Prezentace projektů tříd 1B a 1D

4. května 2017

V rámci předmětu počítačové technologie žáci předvedli své připravené prezentace. Vystoupení bylo rozdělené na dvě části.

Dopoledne vystoupila skupina 1B_S1 se svými 3D modely budov a část třídy 1D, která připomněla 300. výročí narození Marie Terezie. Této části se zúčastnila učitelka z Gymnázia pro zrakově postižené a její žákyně. Právě ona měla rozhodující slovo pro určení nejlepších výtvorů, kterými byly rotunda Nalezení svatého Kříže a kostel Nejsvětějšího srdce Páně. Dozvěděli jsme, jak takové modely mají vypadat, aby byly poznatelné pro nevidomé. Byli jsme rádi, že si všechny vytištěné práce na naší 3D tiskárně návštěva odnesla jako pomůcku na své gymnázium.

V první části jsme se ještě dozvěděli zajímavosti o významné panovnici, žáci kromě teoretické části vytvořili roláže ve vektorovém editoru a ke svému tématu zpracovali společný textový materiál - zde k přečtení.

Odpolední část se již nesla v duchu "počítačových" témat, kde kromě připravené prezentace a vypracovaného dotazníku, žáci předvedli své postery zpracované v grafickém editoru.

Vystoupení probíhala v příjemné atmosféře, ke které přispěli moderátoři z řad žáků.

Fotodokumentace z akce