Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Studijní pobyt učitelů ve Vídni

15. května 2019

Čtyři učitelé německého jazyka se 18. 3. vypravili na pětidenní studijní pobyt do Vídně. Během každodenních návštěv místního gymnázia hospitovali např. na hodinách dějepisu, němčiny, rétoriky, jako diváci zhlédli soutěž v rétorice a setkání s pamětníky 2. světové války a zúčastnili se exkurze do redakce deníku „Der Standard“. Aktivně se zapojili do výuky dějepisu, kde studentům vyprávěli o novodobých českých dějinách. Seznámili se také s inovativními metodami výuky německého jazyka pro cizince, s náplní předmětu náboženství a etiky a plánovali se zdejšími učiteli a žáky jejich návštěvu v Praze.

Kromě poznání rakouské školní reality využili možnost více se seznámit s reáliemi hlavního města Rakouska.

Fotogalerie