Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Přípravné kurzy

Škola pořádá přípravné kurzy k písemným přijímacím zkouškám z jazyka českého a matematiky. V kurzech vyučují pedagogové školy. Zájemci mohou navštěvovat jeden nebo oba kurzy. Každý kurz má osm lekcí. Do každého kurzu je zařazena „Písemná zkouška nanečisto“.

Výuka začíná od 6. ledna 2020. V době celostátních prázdnin a jarních prázdnin Prahy 1 – Prahy 10 kurzy nebudou.

Přihláška do kurzů se bude poprvé rozdávat na Dni otevřených dveří 27. 11. 2019, později bude k dispozici na webové stránce školy. Přihláška

Vyplněné přihlášky se odevzdávají v recepci školy nebo odesílají poštou nejpozději do 16. prosince 2019.

Rozdělení účastníků kurzů do jednotlivých skupin bude vyvěšeno na webové stránce školy 3. ledna 2020.

Cena kurzu z jednoho předmětu je 1 000,- Kč.
Kurzy zaplatí účastník na účet školy před zahájením svého prvního kurzu. Informace o přidělení variabilního symbolu a číslo účtu budou zveřejněny v lednu 2020.