Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Přípravné kurzy

Škola pořádá přípravné kurzy k písemným přijímacím zkouškám z jazyka českého a matematiky. V kurzech vyučují pedagogové školy. Zájemci mohou navštěvovat jeden nebo oba kurzy. Každý kurz má osm devadesátiminutových lekcí. Do každého kurzu je zařazena „Písemná zkouška nanečisto“.

Výuka začíná od 7. ledna 2019. V době celostátních prázdnin a jarních prázdnin Prahy 1 – Prahy 10 kurzy nebudou.

Přihláška do kurzů se bude poprvé rozdávat na Dni otevřených dveří 28. 11. 2018, později bude k dispozici na webové stránce školy.

Vyplněné přihlášky se odevzdávají v recepci školy nebo odesílají poštou nejpozději do 17. prosince 2018.

Rozdělení účastníků kurzů do jednotlivých skupin bude vyvěšeno na webové stránce školy 3. ledna 2019.

Cena kurzu z jednoho předmětu je 1 000,- Kč.
Kurzy zaplatí účastník na účet školy před zahájením svého prvního kurzu. Informace o přidělení variabilního symbolu a číslo účtu budou zveřejněny v lednu 2019.

Přihláška do přípravných kurzů