Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Přípravné kurzy

Stejně jako v předchozích letech, tak i v tomto školním roce pořádáme přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka. Z důvodu přetrvávající nejistoty ohledně epidemiologických opatření proběhnou kurzy on-line formou s využitím Google Classroom a Google Meet, takže se každý přihlášený bude moci zapojit z bezpečí svého domova.

Výuka začíná od 7. ledna 2022 a délka trvání je 8 lekcí po 90 minutách (1 lekce/týden). V době celostátních prázdnin a jarních prázdnin Prahy 1 – Prahy 10 kurzy nebudou.

Přihláška do kurzů bude probíhat elektronicky od 15.12.2021 prostřednictvím formuláře, který bude zveřejněn na stránkách na www.gyarab.cz

Cena kurzu z jednoho předmětu je 800,- Kč.
Kurzy zaplatí účastník na účet školy před zahájením svého prvního kurzu. Informace o přidělení variabilního symbolu a číslo účtu zjistí účastník při registraci do kurzů.