Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Závěr 6. ročníku soutěže "3D pro všechny"

Slavnostní ukončení soutěže proběhlo po dvou letech ve studovně školy, akce se samozřejmě zúčastnili soutěží, nechyběli ani studenti z Jiráskova gymnázia v Náchodě.

Přišli také studenti a učitelé z Gymnázia Radlická pro zrakově postižené, dále přijaly pozvání učitelky ze ZŠ pro žáky s poruchami zraku z Prahy 2. Všechny zúčastněné určitě potěšil zájem obou škol o vytvořené modely a jsme rádi, že si některé vybrali a odnesli.

V porotě, kromě zmiňovaných zástupců škol, byla lektorka z Galerie hl. města Prahy, další člen poroty Jiři Vambera z firmy ICE nás seznámil s 3D tiskem z betonu, porotě předsedala ředitelka školy Zdeňka Hamhalterová.

Výsledky 6. ročníku:

Kategorie: Architektura, stavby v zahraničí: 1. místo – Vítězný oblouk v Paříži, 2. místo – Taj Mahal, 3. místo – Univerzita v Texasu

Kategorie: Filmové objekty: 1. místo – Laputa, 2. místo – Trebuchet, 3. místo – Lázně Cesta do fantazie

Kategorie: Architektura, stavby na území ČR: 1. místo – Zámek Dobříš, 2. místo – Minaret v Lednici, 3. místo – Zámek Ratibořice

Ceny do soutěže byly pořízeny z grantu Magistrátu hl. města Prahy.

Děkujeme všem soutěžícím a blahopřejeme vítězům.

Fotodokumentace z akce