Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Skupinový projekt žáků 1. ročníku

Žáci 1. ročníku (hu, př) v rámci předmětu počítačové technologie vypracovali skupinový projekt. Součástí práce bylo nejen vytvořit a předvést prezentaci, ale zadat i vyhodnotit dotazník, připravit zajímavý poster a zpřístupnit široké veřejnosti svá zpracovaná téma prostřednictvím jednoduchých webových stránek.