Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Výzva Komise tělesné výchovy

KTV vyhlásila část května (od 3. 5. do 23. 5.) jako "Měsíc pohybu", žáci i učitelé sbírali body za aktivity: běh, chůzi, cyklistiku, in-line a minimálně 60 minutovou sportovní aktivitu.

Celkové výsledky:

  1. místo - UČITELÉ, 443 b.

  2. místo - 1.D, 175 b.

  3. místo - 1.A, 143 b.

  4. místo - 3.E, 126 b.

V rámci předmětu počítačové technologie a aplikační software byla akce spojena ještě s pořízením fotografie - struktura, textura - doplněné o dokumentaci dané aktivity.

Z pořízeného materiálu je vidět, kde sport probíhal - galerie