Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Virtuální galerie ve VR brýlích

Ve školním roce 2023/24 je realizován projekt "Virtuální galerie" ve spolupráci s nvias z. s. v rámci programu "Social impact of Climate Rules" a GHMP.

Studenti 2C připravují čtyři galerie na téma "Samota", "Práce Jiřiny Adamcové", "Bolest" a "Praha: Město v obrazech". První prezentace (zatím rozpracované verze) proběhla 18. 12. v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze, konkrétně v multimediální místnosti Testbedu. Jako první vystoupili pozvaní hosté, velmi zajímavý byl příspěvek českého vesmírného architekta Tomáše Rouska. Akce se zúčastnili studenti z jiných škol se svými projekty. Součástí byla i prohlídka Testbedu.

Fotodokumentace