Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Vánoční rozptýlení

Žáci v předmětu počítačové technologie vytvořili dokumenty v MS Wordu, kde použili speciální znakové sady. Pomocí obrázků znázornili zimní pranostiky a názvy vánočních koled. Pokud by si někdo nebyl jistý, tak může využít odkaz na danou koledu, text vysvětlující pranostiku je pouze otočen.

Pranostiky

Vánoční koledy