Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Vánoční koncert a volejbalový turnaj 2022

Vánoční oslavy na GA jsou spojené, jak s kulturou, tak sportem. Ve středu 21. 12. vyvrcholil školní volejbalový turnaj, ve kterém si během dvou dnů zahrály všechny třídy. Finálové utkání bylo velmi vyrovnané, bojovalo se o každý míč, ale vítězem může být jen jeden, skvělé publikum ocenilo výkony všech. Vítězné družstvo 2C potvrdilo své kvality i v exhibičním utkání s učiteli.

Fotodokumentace

V úterý 20. 12. se ve školní jídelně pod vedením Mgr. Jitky Nouzové uskutečnil vánoční koncert GA. Vystoupili sólisté i skupiny, svým vystoupením potěšili rodiče, učitele, spolužáky i absolventy, kteří se přišli podívat. Společně zazpívaná koleda všechny naladila na sváteční atmosféru. Závěrečný potlesk si zasloužili všichni.

Fotodokumentace