Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Upcyklace

Žáci v rámci předmětu počítačové technologie jsou informováni o Zákonu o odpadech č. 541/2020 Sb., který nahrazuje zákon z roku 2001 a Zákonu o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb., kde jsou nově definovány veškeré povinnosti výrobců týkající se elektroodpadu v České republice. Kromě jiného stanoví také povinnost uvádět viditelný recyklační příspěvek na daňových dokladech.

Téma recyklace jsme posunuli na vyšší úroveň, a to na upcyklaci.

Žáci své výrobky představili na malém letáku, který vytvořili v aplikaci LucidPress. Inspirujte se a tvořte!

Fotogalerie