Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Upcyklace

Žáci v rámci předmětu počítačové technologie jsou informováni o Zákonu o odpadech č. 541/2020 Sb., který nahrazuje zákon z roku 2001 a Zákonu o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb., kde jsou nově definovány veškeré povinnosti výrobců týkající se elektroodpadu v České republice.

Téma recyklace jsme posunuli na vyšší úroveň, a to na upcyklaci.

Některé skupiny žáků své výrobky představily i prostřednictvím malého letáku, který vytvořily v aplikaci LucidPress. Inspirujte se a tvořte!

Fotogalerie