Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Projektový den 1A

V polovině dubna si 1A vyzkoušila projektovou hru v rámci výukového programu "Social impact of climate rules". Akce spočívala ve hře, kde byli žáci rozděleni do skupin, které prezentovaly fiktivní státy a jejímž cílem bylo zachránit planetu.

Žáci se museli rychle zorientovat v pravidlech a během hry pružně reagovat na nově vzniklé události ve "svém" státě (např. zemětřesení, záplavy).

Během hry pracovali s papírovými podklady i s tabletem. Projekt byl založen na komunikaci, jak mezi členy skupiny, tak mezi státy. Součástí byla také ukázka zajímavé techniky: termokamera, vodíkové autíčko a robot s rozpoznáním obrazu.

Fotodokumentace z akce