Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Práce ve WordPressu

Žáci ve druhém ročníku zpracovávají rozsáhlejší práci na zvolené téma, práci odevzdávají jako dokument, který musí být naformátován podle zadaných pravidel, dále zpracované téma prezentují před třídou, případně před dalším ročníkem. V rámci předmětu aplikační software práci představí ještě prostřednictvím redakčního systému Wordpress: