Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Práce s fotografií

V prvním týdnu prezenční výuky si část žáků 2. ročníku v rámci předmětu aplikační software vyšla do přírody s fotoaparátem. Zadaný úkol se skládal z několika částí: první bylo pořízení náhodné fotografie (tj. bez pohledu na display), potom vybrat z nafoceného materiálu jednu nejlepší a tu poslat spolužákovi. (Každý měl následně dvě, jednu vlastní a jednu získanou.) Posledním úkolem bylo pořídit záběr, který spojí obě předešlé fotografie.

Závěrem byly z fotografií vytvořeny jednoduché koláže. Poznejte, který záběr byl záměrný: galerie