Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Programování & Zdeněk Sýkora

Standardně se žáci 2. ročník (Hu, Př) seznamují se základy programování prostřednictvím práce se stavebnicí Lego Education EV3. Tento způsob nelze v rámci distanční výuky realizovat. Proto byl zvolen náhradní postup a žáci si programování přiblížili v aplikaci Scratch.

Závěrečný program byl inspirován prací výtvarníka Zdeňka Sýkory, a tak opožděně připomenul jeho výročí narození (3. února 1920) nebo s předstihen výročí úmrtí (12. července 2011). Zdeněk Sýkora jako první pro svou práci použil počítač, kdy generoval náhodné pořadí vytvořených základních tvarů. Pro lepší představu ukázka jednoho jeho veřejného díla - Obklad čtyř větracích komínů Letenského tunelu, případně bližší seznámení s tvorbou Zdeňka Sýkory

Prezentace prací žáků