Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

8. ročník soutěže "3D pro všechny"

Vyhlášení nového ročníku soutěže v 3D tisku

  • Soutěž je určena účastníkům od 15 do 20 let.
  • Soutěžní práce se přijímají do 31. října 2024.
  • Slavnostní vyhlášení proběhne do konce roku 2024 v prostorách Gymnázia Arabská

Propozice

Soutěžní kategorie:

Zajímavé objekty na území ČR

(výrazné dominanty, typické stavby, objekty méně známé, ale něčím nebo někým výjimečné apod.)

Botanika

(příčné řezy různými květy, listy; tvary listů, korun stromů; schéma druhů květenství, oboupohlavních květů, jednodomých a dvoudomých rostliny, opylení; tvary konkrétních rostlin apod.)

Živá příroda

(živé organismy; mikroorganismy – využívané při výrobě potravin, bioplynu, při kompostování; půdní mikroorganismy apod.)

Vybrané práce budou předány žákům:
Gymnázia pro zrakově postižené, Radlická 115, Praha 5
Základní školy pro žáky s poruchami zraku, nám. Míru 19, Praha 2


Předešlé ročníky