Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

7. ročník soutěže "3D pro všechny"

Přihlášené modely k 18. 9. 2023

Vyhlášení 7. ročníku soutěže v 3D tisku

Tematické okruhy:

Budovy slavných (budovy spojené s významnými osobnostmi, např. rodný dům, místo pobytu, často navštěvované místo, místo zmiňované v díle apod.)

Domovní znamení, erby; charakteristické prvky architektury, slohu (např. okna, věže, sloupy, půdorys)

Kosmické lodě a plavidla (reálné rakety, lunární plavidla apod.)

  • Soutěž je určena účastníkům od 15 do 20 let.
  • Soutěžní práce se přijímají do 31. října 2023.
  • Slavnostní vyhlášení proběhne v prostorách Gymnázia Arabská do konce roku 2023
Vybrané práce budou předány žákům:
Gymnázia pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

Základní školy pro žáky s poruchami zraku, nám. Míru 19, 120 00 Praha 2

Propozice