Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

6. ročník soutěže "3D pro všechny"

Vyhlášení 6. ročníku soutěže v 3D tisku

Tematické okruhy:

Architektura (např. významné budovy, charakteristické prvky stavebních slohů – okna, kostelní věže apod.)

Slavné objekty z filmů (budovy, letadla apod.)

Umělecká a historická díla (obrazy, plastiky, busty, sochy apod.)

  • Soutěž je určena účastníkům od 15 do 20 let.
  • Soutěžní práce se přijímají do 31. října 2022.
  • Slavnostní vyhlášení proběhne v prostorách Gymnázia Arabská do konce roku 2022
Vybrané práce budou předány žákům:
Gymnázia pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

Základní školy pro žáky s poruchami zraku, nám. Míru 19, 120 00 Praha 2

Propozice