Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

44. ročník SOČ

Výsledky z úspěšného krajského kola SOČ:

postup do republikového kola:

1. místo, Zrod a terminologie moderního rasismu (Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie)
1. místo, Havelské hody s právem (Teorie kultury, umění a umělecké tvorby)
2. místo, Dinukleosid polyfosfátové RNA jako substráty pro odčepičkovávací enzym DXO (Biologie)
3. místo – licitace o postup, KoTroPo, výuka slovíček (Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie)

Fotodokumentace


Ze školního kola tento rok postoupily všechny představené práce, a to do šesti kategorií. Nejvíce prací bylo vytvořeno

jako zdařilá výuková pomůcka.

Názvy prací a zařazení do kategorie:

Biologie: Dinukleosid polyfosfátové RNA jako substráty pro odčepičkovávací enzym DXO
Zdravotnictví: Edukační hra pro pacienty s onemocněním diabetes mellitus
Teorie kultury, umění a umělecké tvorby: Havelské hody s právem
Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie: Zrod a terminologie moderního rasismu; KoTroPo (výuka slovíček); MatKap (příprava na didaktický test z čj)
Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace: RC autíčko
Informatika: Interaktivní film, Laterna magika