Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

100 let republiky

Žáci 2. ročníku si připomněli toto významné výročí i v hodinách aplikačního softwaru. Každý si vybral významnou osobnost z tohoto období. Žáci vytvořili a vyfotili zátiší, které charakterizovalo daného člověka.

Vybrané práce byly umístěny na nástěnce spolu se zapůjčenou výstavou "Tady nová republika", která shrnuje základní informace o meziválečném Československu.