Kontakty

fax: 222 262 066
ústředna recepce
235 351 707
ředitelna
235 353 542
kancelář školy
235 351 708
hospodářka školy
724 844 437
účetní
724 889 880

pronájem tělocvičen a učeben

školní jídelna
235 353 015
vedoucí školní jídelny
724 884 880
školník
222 262 055
607 179 097

pronájem tenisových kurtů

asisitent pro studijní záležitosti
222 262 051
výchovný poradce
222 262 056
školní psycholožka
235 362 056

úřední hodiny: úterý 11:00 - 16:00