Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Zápisové lístky aktuálně

30. června 2020

Humanitní vědy - přijato 60 zápisových lístků z 60 možných (poslední přijatý uchazeč na pozici 97). Přijímací řízení ukončeno.
Přírodní vědy - přijato 60 zápisových lístků z 60 možných (poslední přijatý uchazeč na pozici 105). Přijímací řízení ukončeno.
Programování - přijato 30 zápisových lístků z 30 možných (poslední přijatý uchazeč na pozici 39). Přijímací řízení ukončeno.

Zákonní zástupci, jejichž žádost o nové rozhodnutí nebyla vyřízena, dostanou písemné vyrozumění.

RNDr. Zdeňka Hamhalterová
ředitelka školy