Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Zápisové lístky aktuálně

24. května 2023

Humanitní vědy - přijato 60 zápisových lístků ze 60 možných (poslední přijatý uchazeč na pozici 75).

Přírodní vědy - přijato 60 zápisových lístků ze 60 možných (poslední přijatý uchazeč na pozici 90).

Programování - přijato 30 zápisových lístků ze 30 možných (poslední přijatý uchazeč na pozici 44).

___________

Vážení účastníci správního řízení ve věci přijetí ke studiu od 1. 9. 2023,

ve všech oborech je ukončeno přijímací řízení.

Byly zpracovány výsledky náhradního termínu pro obory Programování a Humanitní vědy.

Byla vyřízena všechna odvolání, která mohla zohlednit ředitelka školy.

Nevyřízená odvolání budou předána 31. 5. 2023 Magistrátu hlavního města Prahy.

RNDr. Zdeňka Hamhalterová

ředitelka školy